Phong thủy nhà ở

Muốn Gia Chủ Có Phong Thủy Tốt Thì Hãy Nên Tìm Hiểu Về Các Loại Mặt Tường

Gọi là tường trong hay tường ngoài là đo mặt tường quay về phương nào. Trong sơ đồ dưới đây, cửa ra vào được biểu diễn bằng Chu Tước, tường trong cũng được biểu diễn bằng Chu Tước B. Nhưng tường ngoài A lại thuộc về Huyền Vũ. Tương tự như vậy, tường ngoài F…

Keep Reading