Nhân tướng học

Những Điều Cần Biết Về Hạ Đình Trong Nhân Tướng Học (P2)

Cách xác định nét tướng khuôn mặt: Hạ Đình trong nhân tướng học. III. CẰM – Hạ Đình Trong Nhân Tướng Học a) Khái quát về Cằm Cằm (thuật ngữ Trung Hoa về tướng gọi là Địa Các) là khuyết tận cùng của khuôn mặt tính từ trán trở xuống (h.187) trong trường hợp ta nhìn chính diện.…

Keep Reading